Fagligt løft

 

Anne Elf har et solidt fundament af viden inden for indlæring, og hun ved hvad elever skal igennem på forskellige klassetrin i grundskolen - eksempelvis pensum på klassetrinnene, nationale tests, karaktergivning etc.

 

Fagligt løft med fokus på trivsel kan ex. indeholde:

  • Gennemgang af basisviden inden for et fag (i fællesskab finder vi ud af hvor det reelle niveau i faget ligger henne, og arbejder videre derfra)
  • Motivationsskabende samtaler
  • Sætte delmål og større mål (den faglige progression skal være tydelig for barnet selv
  • Eksamensangst/præstationsangst

 

Lektiehjælp:

Jeg tilbyder hjælp i forhold til de fleste fag (skriv eller ring, så afstemmer vi forventningerne til undervisningen)

 

Nogle forløb varer kun nogle få gange, mens andre forløb kræver flere gange. For alle forløb gælder, at barnet/den unge skal være tryg ved min tilstedeværelse og min hjælp. Dette fordrer som oftest, at der afholdes flere samtaler.

Anne Elf - hjælper dit barn til bedre trivsel i skolen/copyright 2015/www.anneelf.dk/anneelf@outlook.com/tlf. 22638646/Præstemarksvej 49, 4000 Roskilde