Præstationsangst

 

 

Forløb omkring præstationsangst:

Der er mange situationer i et skoleliv, hvor det at skulle præstere fylder meget. Eleverne skal i dag bl.a. præstere mht. fremlæggelser af fagligt stof foran klassen, fremlæggelser af projekter, fremlæggelser på engelsk (tysk og fransk), nationale tests, læseprøver, staveprøver, terminsprøver, og de afsluttende prøver i 9. klasse. For nogle børn kan dette være virkelig svært! Jeg har mødt mange børn og unge mennesker som syntes, at det at skulle stå frem foran en klasse er af uoverskuelig karakter. Det kan føles meget frustrerende at have øvet sig på stoffet, for derefter at erfare at det hele falder på gulvet fordi man er for nervøs - eller vælger slet ikke at dukke op når der skal præsteres. Ved hjælp af konkrete øvelser kan vi i fællesskab finde lysten og modet til at præstere i undervisningssituationer.

 

 

 

 

Anne Elf -hjælper dit barn til bedre trivsel i skolen/copyright 2015/www.anneelf.dk/anneelf@outlook.com/tlf. 226386367Præstemarksvej 49, 4000 Roskilde