Om virksomheden

Virksomheden henvender sig til forældre til børn & unge mennesker, som mistrives i skolen eller har brug for et kærligt fagligt løft inden for et eller flere fag. Desuden tilbydes, som noget nyt, forløb omkring præstationsangst på de videregående uddannelser.

 

Anne Elf tilbyder hjælp til kunder i en radius af ca. 80 km. fra Roskilde - dog ikke Roskilde og Lejre Kommune (kontakt mig gerne for at høre nærmere).

 

Undervisningen/forløbene foregår ved, at Anne Elf kommer hjem til familien i tidsrummet 8.00 – 22.00 alle dage.

 

Der tilbydes enkelttimer eller forløb som giver barnet glæden tilbage ved at lære. Sammen udvikler vi en strategi som sikrer større skoleglæde. Anne Elf tilbyder opmærksomhed på dit barn og læring i trygge rammer. Det handler ikke kun om resultater, men om det enkelte menneskes læring.

 

CV:

Uddannet skolelærer - Anne Elf har mangeårig erfaring med at undervise børn og unge i folkeskolen.

 

Ungerådgiver - tidligere ansat som frivillig ungerådgiver v. Headspace i Roskilde

 

Ansat som mentor v/foreningen Pift - www.pift.nu

 

Kursusbeviser:

Mentor v. Kognitivt Psykologcenter (Wattargruppen)

 

Konflikthåndtering og Mægling v. Center for Konfliktløsning

 

Selvmordsforebyggende førstehjælp V/www.stopselvmord.nu

 

 

 

Anne Elf - hjælper dit barn til bedre trivsel/copyright 2015/www.anneelf.dk/anneelf@outlook.com/tlf. 22638646/Præstemarksvej 49, 4000 Roskilde