Bindeled mellem skole og hjem

Nogle gange kan selv de bedste intentioner have dårlige vilkår i en travl hverdag for både forældre og læreren. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår nogle gange flygtigt over skolens intranet, kontaktbogen eller telefonen - dette bevirker, at misforståelser nemt kan opstå.

Hvis samarbejdet halter tilbyder jeg f.eks.:

 

  • kontakt til læreren
  • at afholde møde med læreren/lærerne
  • at afholde møde med ledelsen
  • at være bisidder
  • at deltage i undervisningen med lærerens og barnets godkendelse

 

Anne Elf -hjælper dit barn til bedre trivsel i skolen/copyright 2015/www.anneelf.dk/anneelf@outlook.com/tlf. 226386367Præstemarksvej 49, 4000 Roskilde