Trivsel

 

Virksomhedens værdier og mål er baseret på et helhedssyn på børns liv med fokus på trivsel og udviklingsmuligheder.

 

Børn og unges trivsel er under påvirkning af mange forhold. Det være sig hjemmemiljøet, skolemiljøet og det sociale miljø. Den enkeltes trivsel er af afgørende betydning for den enkelte elevs velbefindende og er nært koblet til læring og udvikling.

 

Mine år som lærer har vist mig, at børn lærer mest (og udvikler sig bedst) når de føler sig trygge, forstået, anerkendt, tilpas udfordret og hørt. Sidder man som elev og er usikker på lærerens intentioner eller er bange for hvad resten af ens klasse tænker når man involverer sig i undervisningen, bliver det at sige noget i timerne en meget stor mundfuld.

 

Konsekvenser af mistrivsel:

for det enkelte barn kan mistrivsel have personlige konsekvenser som eksempelvis udmønter sig i søvnproblemer, ondt i maven, stress, ensomhed, mangel på tillid til egne evner og dårligt selvværd.

 

 

Anne Elf - hjælper dit barn til bedre trivsel i skolen/copyright 2015/www.anneelf.dk/anneelf@outlook.com/tlf. 22638646/Præstemarksvej 49, 4000 Roskilde